Lock

Simulare Bac Filosofie 2021

Lock

Citește în continuare rezolvările pentru simularea Bacalaureatului la Filosofie din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sintagma filosofică folosită de L. Blaga pentru a surprinde sensul existenței umane, este: 

a. viață fericită 

b. destin creator 

c. constituire de sine 

d. absurd existențial 

2. În sens strict, interogația Ce este binele și ce este răul? aparține domeniului: 

a. filosofiei politice 

b. moralei 

c. esteticii 

d. filosofiei culturii 

3. Dintre problemele specifice eticii aplicate, face parte: 

a. avortul 

b. trecerea timpului 

c. sensul existenței 

d. trecerea continuă 

4. Libertatea social-politică constituie o valoare a unui regim politic: 

a. dezbinat 

b. autoritar 

c. democratic 

d. totalitar 

5. Potrivit lui J. P. Sartre, existența umană: 

a. precedă esența 

b. este plină de sens 

c. este precedată de esență 

d. nu este asociată cu libertatea 

6. Conviețuirea cu ceilalți oameni în societate necesită asocierea libertății individuale cu: 

a. responsabilitatea social-politică 

b. valoarea etică 

c. valoarea estetică 

d. binele absolut 

7. Etica aplicată a apărut ca obiecție la teoriile: 

a. morale 

b. politice 

c. gnoseologice 

d. ontologice 

8. Într-o societate democratică, limitarea libertății umane este permisă atunci când: 

a. se încearcă sporirea autorității politice 

b. se maximizează puterea statului 

c. se previne încălcarea libertății altor oameni 

d. se exercită dorința de supunere a cetățenilor

9. Potrivit lui Imm. Kant, fundamentul moralei, ca principiu obiectiv, universal și necesar, îl reprezintă: 

a. principiul celei mai mari fericiri 

b. principiul utilității 

c. imperativul categoric 

d. fericirea supremă 

10. Liberul arbitru reprezintă: 

a. afirmarea libertății absolute a ființei umane 

b. lipsa totală a constrângerilor 

c. libertatea omului de a alege între mai multe posibilități 

d. libertatea individului de a nu se supune decât sinelui

Rezolvare

1-b

2-b

3-a

4-c

5-a

6-a

7-a

8-c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 16 puncte 

a. Etica deontologică 

b. Etica hedonistă 

c. Etica aplicată 

d. Etica eudaimonistă 

1. Consideră că o acțiune are valoare morală dacă este guvernată de anumite principii normative, care îi asigură necesitatea și universalitatea. 

2. Are la bază fericirea văzută ca scop în sine, dar scop care poate fi atins doar prin practicarea virtuții. 

3. Constă fie în derivarea unor principii morale prin analiza unor fapte concrete, fie în identificarea principiilor morale care configurează un anumit comportament. 

4. Derivă principii morale din analiza faptelor generale. 

5. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de dobândirea plăcerii.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia plăcerea este binele suprem pentru om. 8 puncte 

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța libertății individuale. 6 puncte

Rezolvare

A.

a-1

b-5

c-3

d-2

B.

Ideea conform căreia plăcerea este binele ...

B.

Ideea conform căreia plăcerea este binele suprem pentru om este cuprinsă în teoriile hedoniste asupra fericirii care susțin că urmărirea propriei plăceri și a maximizării acesteia este scopul primar al vieții omului. Consider că această teză nu este corectă. Există nenumărate exemple în istoria lumii, dar cu siguranță și în istoria personală a fiecăruia, de situații în care cineva a renunțat la propria plăcere pentru binele altcuiva. De exemplu,...

...

Subiectul al III-lea

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

„Aș vrea ca oamenii să se gândească că trei lucruri vor afla în ei înșiși. Aceste trei sunt diferite de Trinitate, dar totuși le menționez pentru ca oamenii să-și încerce mintea și să cerceteze cât de diferite sunt. Cele trei lucruri de care vorbesc sunt: existența, cunoașterea și voința. Pentru că eu sunt, eu cunosc și eu vreau. Eu sunt o ființă care cunoaște și vrea; eu cunosc că sunt și că vreau; eu vreau să fiu și să cunosc. Iar în aceste trei, viața este inseparabilă - o viață unică, un suflet unic, o esență unică, și totuși, cu toate că distincția este inseparabilă, cele trei lucruri sunt diferite.” (Augustin, Confesiuni

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați teza filosofică la care face referire textul dat. 4 puncte 

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii om interior și om exterior, utilizând termenii menționați în sens filosofic. 10 puncte 

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte 

B. Știind că, potrivit lui Aristotel, repartiția bunurilor trebuie să se facă în funcție de meritele oamenilor, relevante în domeniul respectiv: 

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț. 6 puncte 

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, o modalitate prin care poate fi realizată dreptatea procedurală într-o societate democratică. 4 puncte

Rezolvare

A.

1. 

Teza prezentată de text este aceea că în același fel...

B.

2.

Într-o societate democratică, sistemul juridic este acela care face dreptate și stabilește dacă în cazul unei acuzații, cel acuzat este într-adevăr vinovat, sau nu, precum și ce sancțiuni sau pedepse trebuie să se aplice de la caz la caz. De exemplu, o persoană a fost agresată fizic de o altă persoană. Persoana agresată apelează la sistemul de justiție pentru a...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Filosofie 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.