Simulare Bac | Biologie vegetală și animală 2022

Pregătește-te pentru bacul la biologie vegetala citind rezolvările noastre de la simularea din 2022!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Rinichii mamiferelor sunt localizați în partea ............ a cavității ............ . 

B 6 puncte 

Numiți două tipuri de fermentații; scrieţi în dreptul fiecărui tip de fermentație câte un exemplu de aplicație practică. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Crustaceii sunt: 

a) artropode 

b) celenterate 

c) cordate 

d) nematelminți 

2. Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 22 cromozomi are: 

a) 2n = 22 cromozomi 

b) 2n = 11 cromozomi 

c) n = 22 cromozomi 

d) n = 11 cromozomi 

3. Fruct cărnos întâlnit la angiosperme este: 

a) achena 

b) drupa 

c) nuca 

d) silicva 

4. Ovarele: 

a) conţin numeroşi foliculi 

b) reprezintă gonadele bărbăteşti 

c) sunt celule haploide 

d) sunt fecundate de spermatozoizi 

5. Fotosinteza: 

a) are loc în absenţa pigmenţilor asimilatori 

b) constă în sinteza de substanțe organice 

c) este un tip de nutriţie heterotrof

d) eliberează energie luminoasă

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Talamusul este sediul activităţii nervoase superioare a mamiferelor. 

2. Bazidiomicetele aparțin regnului Fungi. 

3. Insuficienţa renală cronică este boală ereditară.

Rezolvare

A. dorsală, abdominale

B. 1) Fermentația alcoolică este utilizată în industria berii. 

2) Fermentația lactică are aplicații în industria alimentară, în obținerea unor preparate lactate.

C.  1. a)

2. a)

3. b)

4. a)

5. b)

D.  1. F: Scoarța cerebrală este sediul activității nervoase superioare a mamiferelor.

2. A

3. F: Insuficiența renală

... 

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă și vase de sânge. 

a) Numiți cele două compartimente ale inimii prin care circulă sânge oxigenat și trei vase mari de sânge prin care circulă sânge încărcat cu CO2. 

b) Explicați rolul miocardului din structura inimii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele: 

  • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  • masa corpului copilului este de 35 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două soiuri de cartofi, unul cu tuberculi mici (m) și de culoare roșie (R) şi altul cu tuberculi mari (M) și de culoare galbenă (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul părinților; 

b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 care sunt heterozigote pentru ambele caractere; genotipul organismelor din F2 care au tuberculi mici, de culoare galbenă. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Rezolvare

A. 

a) Compartimentele inimii prin care circulă sânge oxigenat sunt atriul stâng și ventriculul stâng. Trei vase mari de sânge prin care circulă sânge încărcat cu dioxid de carbon sunt vena cavă superioară, vena cavă inferioară și artera pulmonară.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul digestiv al mamiferelor este alcătuit din tub digestiv şi glande anexe. a) Numiți trei componente ale tubului digestiv al mamiferelor. b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Compoziția chimică a salivei se deosebește de compoziția chimică a bilei”. c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi

  • Sucul pancreatic
  • Hepatita

2. 16 puncte 

Urechea este unul dintre organele de simț care împreună cu sistemul nervos au rol în realizarea sensibilității la mamifere. 

a) Precizați numele celor trei oscioare din urechea medie a mamiferelor. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Leziuni la nivelul urechii interne a mamiferelor pot afecta menținerea echilibrului corpului”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Boli ale sistemului nervos central la om”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

2. c) „Boli ale sistemului nervos central la om”

Cele șase noțiuni: amnezie, boală degenerativă, convulsie, Parkinson, epilepsie, paralizie.

Sistemul nervos controlează buna funcționare a corpului, iar bolile sistemului nervos pot avea simptome severe precum pierderea memoriei (amnezie), a simțurilor, a capacității de învățare, dar și deficite motorii precum paraliziile. Unele boli ale ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac | Biologie vegetală și animală 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.