Simulare Bac | Biologie Vegetală 2021

Accesează aici rezolvările pentru simularea din 2021 de la biologie vegetală!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Trunchiul cerebral al mamiferelor este alcătuit din bulbul rahidian, ............ şi ............ . 

B 6 puncte 

Dați două exemple de componente ale celulei procariote; scrieţi în dreptul fiecărui component rolul îndeplinit. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Sunt vertebrate: 

a) arahnidele 

b) anelidele 

c) crustaceii 

d) peștii osoși 

2. Monocotiledonatele sunt: 

a) bacterii 

b) gimnosperme 

c) monere 

d) plante 

3. Alimentaţia bogată în vegetale şi lapte, avitaminoza, hiperparatiroidismul pot fi cauze ale: 

a) astigmatismului 

b) accidentului vascular cerebral 

c) litiazei urinare 

d) sclerozei în plăci 

4. Sclerotica: 

a) are vascularizație bogată 

b) este componentă a sistemului optic 

c) este învelişul extern al globului ocular 

d) reprezintă sediul receptorilor vizuali 

5. Fotosinteza la plante: 

a) este un tip de nutriţie autotrofă 

b) eliberează energie luminoasă 

c) sintetizează substanţe anorganice 

d) se realizează în absenţa pigmenţilor asimilatori

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Celulele senzoriale auditive sunt localizate în melcul membranos din urechea medie. 

2. Căile urinare ale mamiferelor sunt reprezentate de uretere, vezica urinară și uter. 

3. Candidoza este o boală cu transmitere sexuală provocată de o ciupercă.

Rezolvare

...

D.

1. F: Celulele senzoriale auditive sunt localizate în melcul membranos din urechea internă.

2. F: ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

La om, sângele circulă într-un sistem închis de vase, reprezentate de artere, vene şi capilare. 

a) Precizați trei boli ale sistemului circulator la om și câte o manifestare pentru fiecare boală. 

b) Explicați rolul globulelor roșii în transportul gazelor respiratorii. 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui copil, ştiind următoarele:

 • sângele reprezintă 7% din masa corpului;
 • plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
 • apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
 • masa corpului copilului este de 16 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei. 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucişează două plante de mazăre care se deosebesc prin două perechi de caractere: talia tulpinii și culoarea semințelor. O plantă de mazăre are talia înaltă (Î) și semințe galbene (G), iar cealaltă plantă de mazăre are talia scundă (î) şi semințe verzi (g). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obțin organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 

Stabiliţi următoarele: 

a) genotipul celor două plante de mazăre; 

b) trei exemple de tipuri de gameţi formaţi de organismele din F1; 

c) numărul combinațiilor din F2 cu semințe galbene; genotipul organismelor din F2 care au talia scundă și semințe galbene. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 

Rezolvare

A.

a) 

 • varicele: dilatarea neregulată a venelor superficiale la nivelul membrelor inferioare;
 • hipertensiunea arterială: depășirea valorilor normale ale tensiunii arteriale;
 • accidentul vascular: paralizii.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Prin respirație, organismele obțin energia necesară desfășurării diferitelor activități. 

a) Scrieți ecuația generală a respirației anaerobe. 

b) Formulați un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „La eucariote, mitocondria este sediul respirației aerobe”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

 • Evidențierea respirației la plante.
 • Sistemul respirator la mamifere: căi respiratorii.

2. 16 puncte 

Mamiferele au nutriție heterotrofă. Sistemul digestiv al acestora este alcătuit din tub digestiv și glande anexe. 

a) Numiți cele trei glande anexe, componente ale sistemului digestiv al mamiferelor. 

b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Glandele anexe au rol în digestia chimică a alimentelor”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Tubul digestiv - componentă a sistemului digestiv al mamiferelor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

 • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
 • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) substanță organică X → substanță organică Y + CO2 + energie

b) Respirația aerobă constă în oxidarea substanțelor organice, cu consum de oxigen, până la compuși anorganici, cu eliberare de energie sub forma de...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac | Biologie Vegetală 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.