Simularea județeană Iași

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Bazele azotate purinice din alcătuirea ADN-ului sunt .…….....….… și ..........……….. . 

B 6 puncte 

Numiţi două tipuri de contracţii musculare. Asociaţi fiecare tip de contracţie musculară numită cu o caracteristică a ei. 

C 10 puncte 

Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Humerusul este os al: 

a) capului 

b) membrului inferior 

c) membrului superior 

d) trunchiului 

2. Hipermetropia se corectează cu lentile: 

a) biconcave

b) divergente 

c) convergente 

d) cilindrice 

3. Fasciculele spinobulbare conduc sensibilitatea: 

a) tactilă fină 

b) termică și dureroasă 

c) tactilă grosieră 

d) proprioceptivă inconștientă 

4. Glandă endocrină este: 

a) prostata 

b) rinichiul 

c) stomacul 

d) tiroida 

5. Este efect al stimulării sistemului nervos vegetativ parasimpatic : 

a) midriază 

b) secreția salivară apoasă 

c) bronhodilataţie 

d) contracţia sfincterului vezical intern

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Epidermul este stratul cel mai bogat în receptori de la nivelul pielii. 

2. Reflexul rotulian este monosinaptic. 

3. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai capului.

Rezolvare

A. Bazele azotate purinice din alcătuirea ADN-ului sunt adenina și guanina.

B. Contracția musculară izotonică - lungimea mușchiului variază, iar tensiunea rămâne constantă.

Contracția musculară izometrică - lungimea mușchiului rămâne constantă, iar tensiunea se modifică.

C. 1c; 2c; 3a; 4d; 5b.

D. 1-F  Dermul este stratul cel mai bogat în receptori de la nivelul pielii.  

2-

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

Acizii nucleici reprezintă suportul molecular al eredității. 

a) Precizaţi două deosebiri dintre nucleotida de tip ADN și nucleotida de tip ARN. 

b) Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei conţinute de un fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 162 nucleotide dintre care 64 conţin guanină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu timină din fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numarul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
  • numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

O persoană se prezintă la medicul endocrinolog, deoarece de o perioada de timp, prezintă următoarele simptome: scădere în greutate, exoftalmie, tahicardie, nervozitate, anxietate nejustificată. 

Precizaţi următoarele: a) numele bolii de care suferă persoana care se prezintă la medic; 

b) cauza bolii identificată de medicul endocrinolog; 

c) influenţa hipofizei asupra glandei afectate ; 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

A.

a) Nucleotida de ADN diferă de cea ARN prin faptul că în structura ADN-ului monozaharidul este dezoxiriboza, iar în cazul ARN-ului este riboza. O altă deosebire este legată de bazele azotate pirimidinice din componența nucleotidelor, timina se poate găsi doar în nucleotida de ADN, iar uracilul doar în cea de ARN.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Sistemul osos și sistemul muscular formează sistemul locomotor. 

a) Numiţi trei grupe de mușchi scheletici. 

b) Explicaţi relaţia funcţională dintre sistemul osos și sistemul muscular. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Întinderi şi rupturi musculare
  • Fracturi

2. 16 puncte 

Analizatorii informează sistemul nervos despre modificările din mediul de viaţă al unui organism. 

a) Numiţi un segment al analizatorului vizual; precizaţi rolul îndeplinit de segmentul numit. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Leziuni la nivelul urechii interne pot provoca surditatea”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Funcţia de conducere a măduvei spinării”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Trei grupe de mușchi sunt: mușchii capului, gâtului și trunchiului.

b) Sistemul osos funcționează ca un sistem de pârghii care este pus în mișcare de contracția musculară, realizând apropierea sau îndepărtarea a două...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in