Simulare Bac Anatomie 2021

Accesează acest material pentru a putea vedea rezolvarea subiectelor de la simularea bacalaureatului la Anatomie din 2021!

Subiectul I

30 de puncte

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Venele ............ se deschid în atriul stâng al inimii şi transportă sânge ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două organe din cavitatea abdominală; asociaţi fiecare organ numit cu rolul său. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Receptorii vestibulari ai omului sunt localizaţi în: 

a) urechea externă 

b) urechea internă 

c) urechea medie 

d) zona corticală specifică 

2. Este mușchi scheletic al brațului: 

a) bicepsul 

b) croitorul 

c) femurul 

d) trapezul 

3. Adenomul de prostată este afecţiune a sistemului: 

a) digestiv 

b) circulator 

c) reproducător feminin 

d) reproducător masculin 

4. Celulele cu conuri: 

a) asigură vederea nocturnă 

b) sunt lipsite de pigmenți 

c) sunt fotoreceptori 

d) sunt stimulate chimic 

5. În timpul inspirației: 

a) aerul iese din plămâni la exterior 

b) diafragma se contractă 

c) presiunea aerului din plămâni crește 

d) volumul plămânilor scade

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

1. Capacitatea vitală este alcătuită din volumele respiratorii: curent, inspirator de rezervă, expirator de rezervă. 

2. Segmentul periferic al analizatorului vizual conține căi senzitivo-senzoriale care conduc impulsul nervos. 

3. Ureterul preia urina din vezica urinară și o elimină la exterior.

Rezolvare

A. Venele pulmonare se deschid în atriul stâng al inimii și transportă sânge oxigenat.

B.

  • pancreas – secreția de suc pancreatic cu rol în...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A 18 puncte 

ADN-ul este alcătuit din nucleotide. El conține informația necesară sintezei diferitelor tipuri de proteine, la eucariote. 

a) Numiți patru componente ale unei nucleotide de tip ADN. 

b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 988 nucleotide, dintre care 122 conţin guanină. Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GACCAT;
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte

Doi pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzii cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are grupa de sânge A, iar celălalt are grupa de sânge O. La spital s-au prezentat posibili donatori ale căror grupe de sânge sunt: AB, A, O.

Precizaţi următoarele: 

a) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei doi pacienţi; motivaţi răspunsul dat; 

b) antigenele/aglutinogenele din sângele persoanei cu grupa de sânge AB; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

...

B. 

a) Grupa sanguină a donatorului comun pentru cei doi pacienți este O. Grupa O mai este numită “donator universal”, adică poate dona tuturor grupelor, dar poate primi sânge doar de la o persoană cu grupa O. Grupa A poate primi sânge de la un donator cu grupa A sau O.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

1. 14 puncte 

Dereglarea activității secretorii a glandelor endocrine poate duce la apariția unor boli endocrine. 

a) Precizaţi cauza şi două caracteristici ale bolii Basedow-Graves. 

b) Explicați afirmația următoare: „Activitatea hipofizei este influențată de hipotalamus.” 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Gigantismul
  • Hormonii tiroidieni

2. 16 puncte 

Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere. 

a) Numiți două componente ale gonadei feminine (ovarului) și un hormon secretat de aceasta. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sistemul nervos participă la realizarea funcțiilor de relație”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Transformările chimice ale alimentelor la nivelul intestinului subțire”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

1.

a) Boala Basedow-Graves apare în hipersecreția de hormoni tiroidieni. Principalele sale manifestări sunt scăderea în greutate (ca urmare a creșterii metabolismului bazal) și proeminența accentuată a globilor oculari în afara orbitelor (exoftalmie).

b) Activitatea hipofizei este influențată de hipotalamus prin intermediul unor legături vasculare (reprezentate de sistemul port hioptalamo-hipofizar) dintre hipotalamus și ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Anatomie 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.