Simulare | Bac Anatomie 2019

Citește cu încredere rezolvarea Simulării examenului de Bacalaureat la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană care a avut loc în Martie 2019.

Subiectul I

A.        4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sucul pancreatic şi ............ participă la digestia ............ a alimentelor.

B.         6 puncte

Numiţi doi muşchi scheletici. Asociaţi fiecare muşchi scheletic numit cu grupa de muşchi scheletici căreia îi aparţine.

C.         10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Hormon hipofizar este:

a) adrenalina

b) insulina

c) prolactina

d) tiroxina

2. Anexita este afecţiune a sistemului:

a) circulator

b) excretor

c) muscular

d) reproducător

3. Componentă a sistemului reproducător masculin este:

a) anusul

b) ovarul

c) prostata

d) uterul

4. Vasul de sânge care preia sângele neoxigenat din ventriculul drept al inimii este:

a) artera aortă

b) artera pulmonară

c) vena pulmonară

d) vena cavă

5. Celulele cu bastonaşe din retină:

a) conţin pigmenţi fotosensibili

b) participă la formarea nervului optic

c) sunt receptori ai vederii în culori

d) sunt stimulate chimic

D.          10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Humerusul este os al centurii scapulare.

2. Urina se formează la nivelul nefronului.

3. Sensibilitatea termică este condusă prin fasciculul spinotalamic anterior.

Subiectul al II-lea

A.       12 puncte

În celula eucariotă există mai multe tipuri de ARN

a) Caracterizaţi ARN-ul mesager şi ARN-ul de transfer/transport, precizând pentru fiecare tip de ARN câte o caracteristică structurală şi funcţia îndeplinită.

b) Sinteza unei enzime digestive se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 226 nucleotide, dintre care 56 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TAGGCA.

c) Completaţi problema de la punctul

b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B.        18 puncte

La secţia de primiri urgenţe a unui spital este adus un pacient care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidenţiază prezenţa pe suprafaţa hematiilor a unui singur tip de aglutinogen/antigen şi anume aglutinogenul/antigenul B.

Precizaţi următoarele:

a) grupa de sânge a pacientului;

b) două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat;

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Subiectul al III-lea 

1. Analizatorii, sistemele nervos, osos, muscular şi glandele endocrine participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman.

a) Precizaţi trei efecte ale stimulării sistemului nervos vegetativ simpatic.

b) Explicați afirmația următoare: „Gonadele au funcţie endocrină şi funcţie exocrină”.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Creşterea în grosime a oaselor.

- Segmentul periferic al analizatorului cutanat.

2. În cazul organismului uman, schimburile de gaze respiratorii presupun: etapa pulmonară, transportul gazelor respiratorii prin intermediul sângelui şi etapa tisulară.

a) Precizaţi trei caracteristici ale expiraţiei.

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Gazele respiratorii sunt transportate prin intermediul sângelui”.

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Capacităţi respiratorii”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare | Bac Anatomie 2019

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.