Simulare Bac Anatomie 2018

Citește cu încredere rezolvarea Simulării examenului de Bacalaureat la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană care a avut loc în Martie 2018.

Subiectul I

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Venele cave se deschid în atriul ............ al inimii şi transportă sânge ............ .

B 6 puncte

Numiţi două disfuncții endocrine; asociaţi fiecare disfuncție endocrină cu câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Carpienele şi metacarpienele aparţin scheletului:

a) capului

b) membrului superior

c) membrului inferior

d) trunchiului

2. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi scheletici care aparțin:

a) abdomenului

b) capului

c) gâtului

d) toracelui

3. Ovarele şi testiculele:

a) secretă hormoni

b) sunt căi genitale

c) sunt gameţi

d) sunt localizate în torace

4. Unul dintre hormonii secretați de hipofiză este:

a) adrenalina

b) insulina

c) prolactina

d) tiroxina

5. Ficatul:

a) degradează lipidele cu ajutorul lipazelor

b) este localizat în cavitatea toracică

c) participă la digestia gastrică a glucidelor

d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Celulele cu bastonaşe au rol în deosebirea culorilor.

2. În procesul de eliminare, urina trece din uretere în vezica urinară.

3. Pepsina face parte din compoziția chimică a sucului pancreatic.

Rezolvare:

A . Venele cave se deschid în atriul (drept) al inimii şi transportă sânge ...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte

ADN-ul şi ARN-ul reprezintă materialul genetic al eucariotelor.

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între funcţia autocatalitică şi funcţia heterocatalitică ale ADN-ului.

b) Sinteza unei proteine din plasma sanguină se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 90 nucleotide, dintre care 16 conţin guanină. Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TCCAGG.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 12 puncte

Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Ştiind că pacientul are grupa sanguină A și Rh negativ, precizaţi următoarele:

a) două exemple de grupe sanguine ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat;

b) aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine a pacientului;

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare:

A. 

Asemănare: atât în cadrul funcției autocatalitice, cât și în cadrul  ...

SUBIECTUL al III-lea

1. 14 puncte

Una dintre funcțiile vitale ale organismului este respirația.

a) Precizați numele unei afecțiuni respiratorii și două măsuri de prevenire a acestei afecțiuni.

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Diafragma are rol în realizarea ventilației pulmonare”.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Schimbul de gaze la nivel pulmonar.

- Capacitatea vitală.

2. 16 puncte

La realizarea funcțiilor de relație ale organismului uman participă sistemul nervos, analizatorii, glandele endocrine, sistemele osos și muscular.

Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos se clasifică în somatic și vegetativ.

a) Precizați o asemănare și o deosebire între sistemul nervos somatic și sistemul nervos vegetativ.

b) Explicaţi rolul segmentului periferic al unui analizator.

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Căile de conducere medulare ascendente”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare:

1. a) O afecțiune respiratorie este gripa. Două măsuri prin care ea poate fi prevenită sunt: prin ...

  Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

  Obține acces la întregul eBook.

  Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

  Achiziționează un abonament acum

  Deja membru? Log in

  Simulare Bac Anatomie 2018

  [0]
  Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.