Caracterizare

Informații generale

Silogismul a fost descoperit și teoretizat de marele gânditor antic Aristotel în primul tratat de logică consemnat vreodată, Organon. Acest raționament este tipul fundamental de inferență deductivă mediată, foarte comun în  argumentare. Atributul de mediat se referă la faptul că deducem concluzia din două premise (și nu doar din una singură, cum este în cazul inferențelor…

...

Structură

Sintetizând cele deja menționate, putem formula următoarea structură a unui silogism:

1. Subiectul (numit și termen minor și notat cu S) este întotdeauna primul termen din concluzie. Se regăsește și în a doua premisă a silogismului (pe care o…

...

Cum se scrie un silogism

Convenția de scriere a unui silogism, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, este următoarea: toate cele trei propoziții se scriu una sub alta în următoarea ordinea: premisa majoră, premisa minoră, concluzia. Între premise și concluzie se trasează o linie. 

Un exemplu de silogism în limbaj natural este următorul:

 

Toate pisicile sunt mamifere.

Toate pisicile birm…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in