Sesiunea specială | Bacalaureat Sociologie 2019

Citește aici rezolvarea celor 3 subiecte aferente sesiunii speciale a Bacalaureatului la disciplina Sociologie care a avut loc în 29 Mai 2019.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos.

Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Prin faptul că familia asigură transmiterea limbii, a obiceiurilor și a valorilor sociale, aceasta îndeplinește funcția:

a. biologică

b. economică

c. antisocială

d. de socializare

2. Procesul de secularizare constă în:

a. îndepărtarea sau lipsa de interes față de Biserică

b. creșterea influenței sociale și spirituale a religiei

c. trecerea în proprietatea Bisericii a unor bunuri

d. creșterea implicării religioase și menținerea tradiției

3. Partidul politic are drept scop:

a. să fie nepopular printre alegători

b. să câștige alegerile singur sau în coaliție cu alte partide

c. să fie scos în afara legii pentru fraudă

d. să refuze puterea politică

4. Căsătoria realizată în urma alegerii partenerului/partenerei de către părinţi, desemnează:

a. concubinajul

b. uniunea consensuală

c. căsătoria izvorâtă din dragoste

d. căsătoria ca aranjament familial

5. Unor angajații ai unei firme li se micșorează salariile în mod abuziv. Ei își pot apăra legal interesele financiare astel:

a. supunându-se deciziei pentru că nu li s-a încălcat niciun drept

b. folosind metode ilicite

c. protestând prin grevă

d. oferind mită conducerii pentru a primi salarii mai mari

6. Printre cauzele sărăciei se numără:

a. nivelul ridicat de educație al membrilor familiei

b. câștigarea unor venituri suplimentare de către un membru al familiei

c. nivelul ridicat al veniturilor familiei și caracterul permanent al acestora

d. nivelul scăzut al veniturilor familiei și caracterul neregulat al acestora

7. Elevii unei clase dintr-un liceu participă la o excursie la munte cu scopul de a observa principalele tipuri de roci. Forma de educație folosită în acest caz este educația:

a. non-formală

b. informală

c. formală

d. școlară

8. Principiul suveranității naționale prevede că:

a. există o distribuire largă a puterii între mai multe persoane și instituții

b. statul decide liber în problemele sale interne și externe

c. poporul guvernează prin reprezentanți aleși

d. într-un stat de drept domnește anarhia

9. O persoană care dorește să desfășoare activități pentru a apăra și promova drepturile și interesele persoanelor cu dizabilități își poate înființa în scopul acesta:

a. un status prescris

b. un cabinet de miniștri

c. o organizație guvernamentală

d. o organizație nonguvernamentală

10. O cauză a comportamentului antisocial al unui adolescent poate fi:

a. nivelul optim de protecție oferit de propria familie

b. nivelul înalt de educație a adolescentului

c. absența sprijinului moral oferit de adulți

d. respectarea regulamentelor

Rezolvare

1. ...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la socializare, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceasta. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Socializare pozitivă

b. Socializare negativă

c. Resocializare

d. Socializare

  1. Este un proces de integrare și de adaptare socială.
  2. Înseamnă îndreptarea unui comportament format greșit, având la bază reînvățarea normelor și valorilor sociale.
  3. Corespunde comportamentului antisocial ale cărui urmări sunt negative pentru ceilalți indivizi.
  4. Face referire la modul de organizare al societății pe fundamente economice.
  5. Corespunde comportamentului prosocial care generează efecte benefice pentru semeni și societate.

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Socializarea în familie este convergentă cu normele şi valorile promovate la nivel societal. Integrarea socială a copiilor este determinată de socializarea în cadrul familiei. Din acest motiv, eşecurile socializării în familie au consecinţe negative la nivelul comunităţilor şi al societăţii. Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Formulați idea principală a textului.      2 puncte

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul.   10 puncte

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia egalitatea de șanse în educație este o premisă a dezvoltării societății.    3 puncte

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptului că absenţa modelului de adult pentru ambele genuri, în familia monoparentală, poate conduce la socializare discordantă.    3 puncte

Rezolvare

A. ...

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de experiment.    4 puncte

2. Menţionaţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici.     6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de relații sociale şi de organizații sociale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.     10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, importanța indicatorilor de status.    4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia în societățile moderne conflictele de rol sunt mai frecvente decât în societățile tradiționale.     6 puncte

Rezolvare

1. ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Sesiunea specială | Bacalaureat Sociologie 2019

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.