Real

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „E. Lovinescu evocat de..., în volumul Amintiri și evocări despre E. Lovinescu” de Cella Serghei.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței ai de gând. 6 puncte

2. Menționează două titluri de reviste care publicau creațiile Cellei Serghi, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează atitudinea lui Camil Petrescu față de E. Lovinescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Cella Serghi consideră că E. Lovinescu i-a marcat destinul literar. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o caracteristică pe care o are exp…

...

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Take, Ianke și Cadîr” de Victor Ion Popa.

Răspuns:

În fragmentul extras din piesa „Take, Ianke și Cadîr”, de Victor Ion Popa, notațiile auto…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Camil Petrescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și 
spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in