Real

Pagin…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Expedițiunea antarctică belgiană” de Emil Racoviță.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței pune în practică. 6 puncte

2. Menționează o consecință a adaptării pinguinilor la mediu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3. Precizează tipul de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa, în ciuda așteptărilor, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care „Belgica” nu poate acosta la țărmul Țării lui Alexandru I. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, asemănările dintre comunitățile de pinguini și cele umane, așa cum rezultă din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „pune în practică” este „aplică”, „concretizează”.

2. Una dintre consecințele adaptării pinguinilor la mediu este pierderea funcției de bază a aripilor, utilizate pentru înot.  

3. În timpul expediției sale, Emil Racoviță nu a văzut balene france („Un punct asupra căruia se atrăsese atenția noastră era prezența balenelor france, [...] dar n-am văzut balene de acest soi”).

4. „Belgica”  nu  poate  acosta  la țărmul Țării  lui  Alexandru  I fiindcă este imposibil să pătrundă prin zona acoperită de gheață.

5. Autorul prezintă o serie de asemănări între modul în care oamenii și pinguinii își organizează gospodăriile. Astfel, în fiecare familie de pinguini, așa cum se petrece în familiile oamenilor, părinții „veghează cu îngrijire pe cei doi copii ai lor și duc crunt război și mare sfădălie cu familiile  vecine”. Fiecare familie își apăra teritoriul, iar aceasta, „ca  în  familiile  omenești,  nu  se  execută  fără  larmă”.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă omul poate sau nu să înfrunte fenomenele naturii, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Expedițiunea antarctică belgiană de Emil Racoviţă, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Răspuns:

Emil Racoviță a fost un cunoscut om de știință, explorator, speolog și biolog român, considerat a fi fondatorul biospeologiei. În fragmentul extras din „Expedițiunea antarctică belgiană” (jurnal de expediție al lui Racoviță), autorul prezintă obstacolele înfruntate de oameni, puși față în față cu natura dezlănțuită.…

...

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Schimbarea la față” de G. M. Zamfirescu. 1…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei nuvele studiate.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o o…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in