Uman

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Jurnal intim” de Marin Preda.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței m-a scos din sărite. 6 puncte

2. Menționează ţările pe care autorul le-a vizitat în compania Etei, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3. Precizează ce intenționează autorul să surprindă în volumul al doilea al romanului Moromeții, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din primul paragraf. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care tracul scriitorului a dispărut în timp ce scria volumul al doilea al romanului Moromeţii. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Marin Preda, care se desprinde din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

1. m-a scos din sărite – m-a enervat

2. Fra…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Puteai opta pentru oricare dintre textele narative ale lui Liviu Rebreanu sau George Călinescu, însă noi îți recomandăm:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in