Uman

Notă! Cerințele pentru primele două subiecte au fost la fel atât pentru elevii de la profilul uman, cât și pentru cei de la profilul rea…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Memorii” de Mircea Eliade.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul dat:

Indică sensul secvenței fericirea mea n-a mai cunoscut margini. 6 puncte

Menționează la ce nivel al casei familiei Dasgupta se află camera autorului. 6 puncte

Precizează faptul care îi creează autorului impresia că a ajuns cu adevărat în India, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte

Explică un motiv pentru care autorul simte că face parte din familia bengaleză, așa cum se desprinde din ultimul paragraf al textului dat. 6 puncte

Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă rutina zilnică a autorului, așa cum se desprinde din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

Secvența indică sentimentul de satisfacție al autorului ca urmare a instalării sale în Bhowan…

...

Subiectul al II-lea

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în fragmentul „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian.

Răspuns:

În textul dat, notațiile autorului au rolul de a ajuta actorii să înțeleagă felul în care trebuie interpretate p…

...

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi sau lui Nichita Stănescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Puteai opta pentru unul dintre următoarele texte:

Testament de Tudor Arghezi - Particularități ale textului

Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu - Particularități ale…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in