Uman

Notă! Subiectele I și II coincid pentru cele două profiluri…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Pe firul de păianjen al memoriei” de Cella Serghei.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței Mai ai de furcă. 6 puncte

2. Menționează în cât timp a fost scris romanul Ion, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

3. Precizează un motiv pentru care fata începe să plângă, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă din textul dat. 6 puncte

4. Explică atitudinea manifestată de Liviu Rebreanu față de tânăra Cella Serghi, valorificând textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a tinerei scriitoare, aşa cum reiese din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

1.  În text, sintagma „Mai ai de furcă” are sensul de a mai avea mult de lucru.

2. Din text reies…

...

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Marin Preda. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcția personajului din textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți alege să caracterizezi oricare personaj dintr-unul dintre textele narative ale lui Marin Preda. Noi îți sugerăm următoarele opere:

Moromeții - Particularități de construcție a unui personaj

Cel mai iubit dintre pământeni - Particularități de construcție a un…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in