Uman

Echipa Liceunet a rezolvat subiectele pe care le-au primit elevii olimpici la sesiunea specială a examenului de Bacalaureat din data de 21 mai 2018, astfel că poți vedea cum arată o rezolvare de nota 10 a cerințelor.

La subiectul I, punctul A, elevii de la profilul uman au primit un fragment din textul „Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90”, scris de către Neagu Djuvara, iar pe baza acestuia au avut de rezolvat cinci cerințe printre care și aceea de a prezenta,  în 30 – 50 de cuvinte, efectul pe care îl are asupra autorului venirea acestuia la Bucureşti, la vârsta de patru ani. La punctul B, tot raportându-se la acest text, dar și la experiența personală, elevii au primit cerința de a redacta un eseu de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă amintirile se păstrează selectiv sau nu.

La subiectul II elevii au primit poezia „Numai poetul...” de Mihai Eminescu, iar cerința a fost aceea de a analiza textul în minimul 50 de cuvinte, evidențiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

La subiectul III au primit cerința de a redacta un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.

Notă! Cerințele de la subiectele I și II sunt aceleași și pentru profilul rea…

...

Subiectul I

Citeşte următorul fragment din textul „Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90”, în volumul Bucureştiul meu de Neagu Djuvara.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul dat.

  1. Indică sensul expresiei să-şi câştige pâinea din textul dat. 6 puncte
  2. Menționează anul intrării României în Primul Război Mondial, valorificând textul dat. 6 puncte
  3. Precizează un aspect al începutului modernizării Bucureştiului, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte
  4. Explică motivul pentru care autorul se consideră bucureştean get-beget. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, efectul pe care îl are asupra autorului venirea acestuia la Bucureşti, la vârsta de patru ani. 6 puncte

Răspuns:

  1. Expresia „să-și câștige pâinea” se poate traduce prin „să-și asigure existența”. 
  2. România a intrat în război în anul 1916.
  3. Un aspect al începutulu…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Pentru o rezolvare corectă poți opta pentru operele: 

Ion - Particularități de construcție a unui personaj

Pădurea spânzuraților - Particularități de construcție a unui personaj

Enigma Otiliei - Particularități de construcție a unui persona…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in