Uman

Notă! Primele două subiecte primite de elevii de la profilul uman sunt identice cu cele primite de elevii la la profilul real…

...

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Note de călătorie” de Anton Holban.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat:

  1. Indică sensul secvenței s-o pună admirabil la punct. 6 puncte
  2. Menționează două calități ale revistei Lumea turistică, identificate în textul dat. 6 puncte
  3. Precizează atitudinea autorului față de revista Lumea turistică, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte
  4. Explică un motiv al vizitării unor locuri necunoscute, așa cum se desprinde din textul dat. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței Și nu are nimeni impresia că și-a greșit meseria și că mai bine se făcea funcționar la un tren internațional?. 6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă oamenii pot aprecia sau nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Note de călătorie de Anton Holban, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvin…

...

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Ultima oră” de Mihail Sebastian.

Răspuns:

În textul dat, notațiile autorului au roluri multiple. În primul rând, acestea ajută regizorul piesei să organizeze decorul scenic, î…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Ion Barbu sau lui Lucian Blaga.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de sime…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in