Lock

Implicarea istoricilor în problema romanității românilor

Lock

Romanitatea românilor este una dintre cele mai importante teme din istoria românilor deoarece ea abordează idei precum: descendența romană a românilor, continuitatea daco-romanilor și românilor în spațiul fostei Dacii, unitatea de neam și limbă a românilor în teritoriile locuite de aceștia. Citind acest material vei avea ocazia să citești de la definiții până la prezentarea opinilor unor istorici precum Robert Roesler și A.D. Xenopol.

Referatul despre implicarea istoricilor în problema romanității românilor este un ajutor atât pentru cei care doresc să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat, cât și celor care doresc doar să afle mai multe informații despre acest subiect sau au nevoie de un suport inspirațional pentru redactarea propriului referat/eseu pe acest subiect.

Procesul romanizării

Prin definiție, romanizarea este un proces de sinteză și simbioză etno-lingvistică și culturală între autohtoni și romani. Componenta lingvistică a reprezentat fără dar și poate componenta esențială a romanizării. 

Procesul romanizării a fost influențat de o serie de factori, atât de ordin politico-militar (armata, veteranii, coloniștii), administrativ (urbanizarea, administrația), cât și de ordin cultural sau religios. Pe lângă aceștia, limba latină a fost un factor esențial al romanizării ce a pătruns cu succes în toate ramurile cotidiene. Un rol decisiv în învățarea limbii latine l-a avut viața culturală romană. Răspândirea creștinismului în limba latină la nord de Dunăre demonstrează romanizarea ireversibilă a dacilor și creștinătatea daco-romanilor după 271 (retragerea aureliană). La români, caracterul creștinismului a fost unul popular, acesta răspândindu-se fără ajutorul Bisericii.

Teoria imigraționistă

Un motiv pentru care istoricii s-au implicat în abordarea romanității românilor a fost reprezentat de faptul că ideea de origine la...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in