Referat

Aici poți citi referate despre formarea poporului român și a limbii române sau despre implicarea istoricilor în problema romanității românilor. Informațiile pe care le vei găsi în aceste referate te pot ajuta să înțelegi mai bine istoria poporului român și originele sale. De asemenea, aici poți citi un referat transmis de un elev care prezintă în detaliu subiectul „Romanitatea românilor în viziunea istoricilor”. 

Fragment dintr-un referat despre romanitatea românilor:

Ideile susținute de Robert Roesler au fost combătute de mari personalități precum B.P. Hașdeu, Philipide, M. Kogălniceanu. A.D. Xenopol este autorul lucrării „Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinței românilor în Dacia traiană” (1884, Iași). Aceștia sunt susținători ai teoriei continuității sau autohtoniei, care consideră că poporul român este o îmbinare de element tracic, roman și slav, dintre care cel predominant este cel romanic, care dă poporului român caracterul unei naționalități romanice. 

Argumentele care susțin teoria autohtoniei sunt numeroase, printre care continuitatea dacică sub stăpânire romană (existau unități auxiliare formate din daci), continuitatea daco-romană după 275 evidențiată atât în tezaurele monetare de factură daco-romană descoperite în secolele al III-lea – al IV-lea, dar și inscripțiile latinești (donariul de la Biertan cu inscripția „Ego Zenovius votum posui”). Un alt aspect important susținut de Xenopol este acela că se are în vedere 

Accesează cu încredere aceste materiale pentru o mai bună pregătire la istorie.