Preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor

Cerințe eseu

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor, având în vedere: 

  • menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea unei asemănări între acestea;
  • menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia dintre aceștia;
  • formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității românilor de către istorici și susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor

Romanitatea românilor a fost și este un topic amplu dezbătut, originile poporului român și ale limbii române reprezentând un element vital în conștiința românească și identitatea națională. Secole de-a rândul, cronicari, oameni istorici și geografi au întocmit lucrări și cercetări pe această temă, dorind să demonstreze continuitatea romană pe teritoriul Daciei după retragerea aureliană din anul 271.

Cauzele abordării romanității românilor de către istoricii străini au fost, pe de o parte, trezirea conștiinței populației pentru a opri expansiunea otomană, Țările Române jucând un rol important în cruciadele antiotomane. Astfel, dovedirea romanității românilor le dădeau acestora un motiv în plus pentru a lupta alături de statul papal și celelalte țări răsăritene. O altă cauză a abordării acestui subiect a fost acela de a combate orice drepturi ale românilor d...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in