Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Cerințe eseu

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor, având în vedere:

  • numirea a doi istorici care au abordat tema romanității românilor;
  • menționarea a două argumente utilizate de istorici pentru a susține romanitatea românilor;
  • prezentarea unui motiv al preocupării istoricilor pentru studierea romanității românilor;
  • menționarea unei consecințe a abordării temei romanității românilor de către istorici;
  • formularea unui punct de vedere referitor la semnificația studierii romanității românilor pentru istorici și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerența și pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita d...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in