Eseu

Această secțiune conține eseuri despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Eseurile corespund Subiectului III al examenului de bacalaureat la istorie.

Eseul despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor a fost cerința subiectului III al modelelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat din 2011. Eseul despre preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor s-a regăsit în cadrul modelelor de subiecte propuse pentru 2015.

Fragment dintr-un eseu despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Despre romanitatea românilor s-au formulat de-a lungul timpului mai multe teorii (teoria continuității, teoria puristă, teoria imigraționistă), numeroși istorici fiind preocupați de studierea acestei teme, atât din motive științifice, cât și politice. Astfel, printre istoricii care au abordat tema romanității românilor se remarcă în secolul al XIX-lea A.D. Xenopol și Bogdan Petriceicu Hașdeu. aceștia sunt susținătorii teoriei continuității, conform căreia poporul român este o îmbinare de element tracic, romanic și slav, dintre care rolul predominant îl are cel romanic, care dă poporului român caracterul unei naționalități romanice. Printre argumentele acestora se numără continuitatea dacică sub stăpânire romană, dovadă în acest sens fiind existența unităților auxiliare formate din daci și continuitatea daco-romană după 275 la nordul Dunării, evidențiată atât de tezaurele monetare de factură daco-romană descoperite în secolele al III-lea – al IV-lea, cât și de inscripțiile latinești.

...

Citește exemplele noastre de eseuri în paginile ce urmează!