Eseu despre stat și politică în România postbelică

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre stat și politică în România postbelică, având în vedere:

  • precizarea unui fapt istoric care a favorizat instaurarea stalinismului în România;
  • menționarea a două consecințe ale acțiunilor desfășurate de România în relațiile internaționale din perioada stalinismului;
  • prezentarea unei caracteristici a Constituției din 1965;
  • menționarea a două aspecte referitoare la disidența anticomunistă;
  • formularea unui punct de vedere referitor la influența național-comunismului asupra acțiunilor desfășurate de România în relațiile internaționale și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Eseu despre stat și politică în România postbelică

În urma încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, scena politică europeană avea să sufere mari modificări. Pentru aproape jumătate de secol, Europa de Est va fi dominată de regimul comunist, influențele acestuia extinzându-se pe toate planurile, de la cel politic, până la cel economic și social. România va fi una dintre țările în care acest regim se va manifesta puternic, domeniile de activitate fiind controlate în totalitate de oamenii politici comuniști aflați la putere. 

Instaurarea comunismul în România s-a realizat în urma unor acțiuni întreprinse atât de fostele protagoniste ale războiului, cât și de clasa politică românească. Intrată inițial alături de pu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in