Resursele umane și dezvoltarea

Resursele se referă la totalitatea rezervelor sau mijloacelor ce pot fi valorificate la un moment dat. Acestea pot fi de mai multe tipuri: naturale, informaționale, financiare, de timp etc.

Omul este la rândul său o resursă (umană), fiind implicat zi de zi în diferite activități. Putem spune, așadar, că omul este motorul dezvoltării economice și culturale (atât la scară locală, cât și la scară regională, respectiv globală). Nevoia de dezvoltare apare ca o urmare a aspirațiilor constante spre un nivel de trai mai bun. 

Resursele umane pot fi caracterizate prin prisma următoarelor elemente:

  • Elementele cantitative – numărul și evoluția numerică a populației, sporul natural, densitatea și repartiția geografică;
  • Structura populației – structura pe grupe de vârstă, sexe, etnie, din punct de vedere profesional etc., într-un anumit teritoriu;
  • Gradul de înnoire a populației – se referă la dinamica geodemografică în diferite perioade (scăderi, respectiv creșteri ale populației);
  • Elemente cultural–sociale și psihologice – atașamentul față de proiectele locale/naționale, interesul față de anumite activități, perceperea importanței și a contextului în care se desfășoară acestea, satisfacțiile individuale și colective;

 

Luând în ca...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in