Lock

Indiferenții de Alberto Moravia

Lock

Materialul „Indiferenții de Alberto Moravia - Analiză stilistică” conține o analiză stilistică a romanului modernist „Indiferenții” de Alberto Moravia.…

...

Analiză stilistică 

Creația în proză, o operă literară modelează realitatea prin imagini artistice, selectând, modificând limba pentru a comunica ideea și pentru a emoționa lectorul. Receptarea textului literar din perspectivă stilistică presupune descifrarea lingvistico-artistică a operei, înțelegerea cuvântului și a latentelor sale, descompunerea imaginarului artistic, pentru că scriitorul selectează, combină cuvinte și sensuri, operează devieri estetice.

Analiza stilistică urmărește aspectele esențiale ale operei sub raportul realizării expresivității, al meșteșugului cuvintelor ce primesc relief, culoare și însuflețire. Originalitatea operei se manifestă prin limbajul ei specific, prin registrul variat al figurilor de stil, prin proiectarea viziunii lirice despre lume și viață într-o substanță sugestivă, inedită, la limita neobișnuitului, a inefabilului, a nonconvenționalului.

Studiul critic al unei opere literare, în general pornește de la identificarea și analizarea speciilor narative. Instrumentul potrivit pentru a fi posibilă această identificare ar fi o reprezentare a speciilor narative drept ca un model de conștiință explicită. Cu alte cuvinte, un vocabular conceput pentru a descrie evenimentele din perspectivă modernă/realist-modernă ale operei și un model de reprezentare a lumii narative, de exemplu un astfel de model ar putea reprezenta și organiza ierarhic folosirea unui limbaj figurat, dar și o bază sistematică pentru recunoașterea anumitor figuri de stil dintr-un fragment, figuri noi, care nu au mai fost întâlnite și studiate/analizate.

În această analiză stilistică este reflectat caracterul modern al romanului italian Indiferenții, de Alberto Moravia. Baza acestei analize este textul, deci o reprezentare a fenomenelor de interes este fondată pe o anumită noțiune de unitate textuală.

Mondernismul este o mișcare artistică de mare amploare care se opune tradiției, normelor academice, cuprinzând mai multe influențe literare precum simbolismul, futurismul, dada…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in