Resurse naturale ale României

Resursele naturale sunt acele bogății aflate la suprafață, sau în subsolul unui anumit teritoriu (de exemplu, apele curgătoare, cărbunii, pădurile etc.), care sunt valorificate în scopul dezvoltării societății umane.

Acestea pot fi împărțite după mai multe criterii. Totuși, din punct de vedere geografic, distingem două categorii principale: resurse ale suprafeței terestre țo resurse ale subsolului.

Resursele suprafeței terestre

Resursele suprafeței terestre includ solurile, pădurile, pășunile și fânețele și apele. La nivelul României, acestea au o repartiție influențată de diverși factori naturali (relief, climă etc.), dar și antropici (intervenția omului).

Solul

O treime din suprafața României este ocupată de câmpii fertile, astfel că principala resursă naturală a țării este solul. Acest lucru a permis utilizarea a 42% din fondul funciar fca terenuri arabile.

Totuși, agricultura României nu este foarte performantă, având o pondere de doar 5% din PIB, în situația în care angrenează cca. 30% din populația activă. Acest lucru reflectă faptul că agricultura este orientată mai mult spre subzistență decât spre valoficarea produselor obținute în scop comercial și de puține ori sunt folosite utilaje speciale.

Se cultivă în special cereale (grâu, porumb, orz), dar și fructe (livezi de mere, pere, plantații viticole) și legume (cartofi, varză, vinete, roșii).

Terenuri fertile se găsesc în zonele de câmpie din sud (Câmpia Română, Bărăgan) și vest (Câmpia de Vest). De asenenea, ele sunt prezente și în centrul țării (Depresiunea Colinară a Transilvaniei), în regiunea Moldovei și în zonele deluroase de la poalele Carpaților, care sunt propice pentru înființarea livezilor.

România deține 6.529 mii hectare de păduri, acestea ocupând 27,3% din teritoriul țării. Din aces...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in