Clasificare și caracteristici

Geografia resurselor naturale se ocupă cu repartiția spațială a principalelor categorii de resurse. O oarecare atenție este dată raportului dintre resurse și tipul de substrat geologic pe care sau în care se află situate.

Termenul ”resursă” este un element material sau abstract care este utilizat pentru îndeplinirea unei nevoi umane sau pentru dezvoltarea unor procese economice. Resursele pot fi naturale, umane și derivate.

În interiorul litosferei se găsește o mare varietate de resurse naturale cu o valoare economică importantă. Acestea sunt oferite omului de către mediul natural în formă simplă sau combinații ale materiei existentă în natură și care pot fi utile societății omenești.

Resursele naturale ale Pământului înfățișează un ansamblu de posibilități pe care planeta și mediul înconjurător le pun dispoziția oamenilor.

În vechile perioade istorice, aceste resurse au fost utilizate la o scară mult mai redusă, dar odată cu revoluția industrială a început exploatarea unei cantități tot mai mari de resurse în circuitele economice, proces care continuă și în zilele noastre.

Unele dintre aceste resurse sunt epuizabile, iar de aceea se adaugă termenul de ”rezerve”, care se utilizează acelor substanțe utile omului, pentru care s-a făcut o măsurare sau estimare, și  care pot fi extrase în condiții de rentabilitate economică. O parte din totalul resurselor de materii prime ale planetei sunt identificate, iar celelalte au un caracter ipotetic, iar gradul lor de exploatare depinde de nivelul eficienței economice.

Caracteristici

Resursele naturale prezintă câteva caracteristici:

 • regenerabile (care se refac prin anumite circuite naturale în perioade scurte de timp) sau neregenerabile (care nu se refac, sau se refac în perioade foarte lungi de timp, la scară geologică);
 • după poziționarea lor în geosfere există resurse extraatmosferice, atmosferice, litosferice și biosferice;
 • după modul de folosire pot fi: energetice, materii prime sau resurse agroalimentare;
 • transportabile (substanțele minerale, lemnul, materiile prime) sau netransportabile (energia valurilor sau a mareelor);
 • inepuizabile (energia solară, vântul) sau epuizabile (petrolul, gazele);
 • după poziționarea în mediul geografic pot fi: resurse ale subsolului sau resurse ale solului.

Clasificarea resurselor

 1. După criteriul repartiției spațiale, resursele pot fi grupate:
  1. Resurse extraatmosferice și atmosferice: energia solară, energia eoliană;
  2. Resurse ale hidrosferei: mareele, valurile, apele subterane, apele freatice, apele de adâncime, apele cu potențial hidroenergetic, apele de uz industrial, agricol sau menajer;
  3. Resurse ale litosferei: combustibilii fosili, substanțe minerale utile, rocile de construcție, solul;
  4. Resurse ale biosferei: vegetația, animalele.
 2. După criteriul modului de folosință se deosebesc:
  1. Resurse energetice: combustibilii fosili, forța apei, lemnul, forța vântului și energia solară;
  2. Resurse de materii prime industriale: minereurile feroase și neferoase, lemnul, unele gaze din componența atmosferei;
  3. Resurse alimentare: produse de natură vegetală, animală sau minerală (sarea).
 3. După criteriul locului de folosință:
  1. Resurse transportabile: substanțe minerale, apă, lemn etc;
  2. Resurse netransportabile: energia mareelor, a valurilor, solul.
 4. După criteriul durabilității exploatării și al particularităților de refacere:
  1. Resurse inepuizabile: aerul, apa, diferite radiații;
  2. Resurse epuizabile:
   1. neregenerabile: resurse energetice și minerale (cărbuni superiori, petrol, gaze naturale, minereuri feroase, diamante, mangan, crom, titan, cupru, staniu, nichel, plumb, zinc, aur, bauxită, argint, uraniu, fosfați, sulf, ape geotermale), care se refac într-o perioadă de timp măsurată la scară geologică (milioane de ani);
   2. regenerabile: care se refac într-o perioadă de timp mult mai scurtă.

A. Resursele ex...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in