Unitățile majore ale reliefului terestru

Megarelieful este reprezentat de continente și oceane, plăci tectonice, formate prin procese, precum dinamica plăcilor dinamice.

Macrorelieful este reprezentat de sisteme montane, podișuri și câmpii, abruptul continental, platforma continentală, bazine oceanice, dorsale și fose.

Mezorelieful este reprezentat de masive muntoase (catene montane, depresiuni, podișuri, piemonturi, câmpii și vulcani submarini).

Microrelieful este reprezentat prin canioane, delte, văi, estuare, dune etc., fiind formate în urma unor procese ale agenților externi și alcătuirea substratului.

Unitățile majore de relief sunt reprezentate de domeniile principale, continentele și bazinele oceanice.

Continentele și bazinele oceanice

Continentele și bazinele oceanice reprezintă cele mai mari forme de relief întâlnite pe suprafața Terrei.

Continentele sunt părțile uscate și înalte ale Pământului și sunt înconjurate de apa mărilor și oceanelor, apărând acolo unde scoarța terestră este mai groasă (20-80 km) și constituită din cele trei pături (sedimentară, granitică și bazaltică).

Țărmurile sunt aflate la marginile continentelor, fiind sinuase și reprezentate de peninsule și golfuri. În timp, linia țărmului se schimbă fie în favoarea continentelor, fie a oceanelor, prin mișcări eustatice (mișcări de ridicare sau coborâre, pe verticală, a nivelului apelor oceanice).

 

Bazinele oceanice sunt părțile mai joase ale Pământului, unde s-au acumulat can...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in