Tipuri și unități de relief

Agenți morfogenetici

Tipurile de relief au luat naștere în urma acțiunii mai multor agenți morfogenetici:

 1. Acțiunea precipitațiilor are ca rezultat relieful de pluviodenudare, dezvoltat pe argile și marne. Acest tip de relief este specific zonelor unde au avut loc despăduriri, destleniri etc.;
 2. Gravitația, coeziunea rocilor, apa de infiltrație au ca rezultat relieful gravitațional, având ca forme de relief alunecări de teren, versanți, torenți noroioși. Acest tip de relief este specific regiunilor unde coeziunea stratelor este depășită de masa materialelor;
 3. Acțiunea apelor curgătoare are ca rezultat relieful fluvial (albiile majore și minore, luncile, terasele etc.). Sunt specifice regiunilor temperate, ce au organisme fluviale dezvoltate;
 4. Acțiunea apei de mare duce la formarea reliefului litoral, fiind specifice țărmurile (înalte sau joase). Acest tip de relief se regăsește în regiunile de contact între ocean și uscat;
 5. Acțiunea apei fluviilor, și a curenților litorali (maree) dau naștere reliefului fluvio-marin. Acestui tip de relief îi sunt specifice formarea deltelor, a estuarelor, limanelor. Se găsește în regiunile unde condițiile sunt propice fiecărei forme de relief în parte;
 6. Schimbările de temperatură, vântul și lipsa precipitațiilor dau naștere reliefului deșertic, ce are ca rezultat forme de relief precum hamadele, ergurile, dunele, depresiuni de acumulare etc. Acest tip de relief este specific regiunilor cu ariditate ridicată (Asia Centrală, Peninsula Arabia, Sahara, Australia);
 7. Acțiunea gheții are ca rezultat relieful glaciar, unde sunt specifici ghețarii de calotă, montani și cei în formă de stea. Acest tip de relief este specific regiunilor polare și subpolare;
 8. În urma acțiunii zăpezii, a procesului de îngheț-dezgheț rezultă relieful nival sau relieful periglaciar, specific regiunilor polare, subpolare, temperate și în munți. Acest tip de relief are ca rezultat forme de relief precum grohotișurile, relieful rezidual;
 9. Acțiunea vântului are ca rezultat relieful eolian. Acțiunea acestuia își pune amprenta asupra crestelor alpine ale munților, deșertului (regiuni în care roca este lipsită de covorul vegetal protector);
 10. Caracteristicile rocilor, gradul de dizolvare a acestora, apa de infiltrație duc la formarea reliefului petrografic, dând naștere formelor de relief precum formelor carstice, de construcție vulcanică. Acest tip de relief este specific regiunilor vulcanice, calcaroase și cele ocupate predominant și de alte tipuri de roci;
 11. Structura geologică, gravitația, apa de precipitații duc la formarea reliefului structural, dând naștere unor forme de relief
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in