Scoarţa terestră ca suport al reliefului

Scoarța terestră ca suport al reliefului : structură și alcătuire petrografică

Materia inițială din care a fost făcut Pământul, transformat continuu, este distribuită în prezent în mai multe învelișuri concentrice, numite geosfere, cu grosime și alcătuire variabile.

Învelișurile structurii interne

Cele trei învelișuri importante ale structurii interne sunt: nucleul, mantaua și scoarța.

Forța de gravitație și mișcarea de rotație au ca rezultat o structură zonar – concentrică, materia mai grea fiind concentrată spre interior, iar spre exterior cea mai ușoară. Trecerea între învelișuri se face relativ brusc, prin suprafețe de discontinuitate, și anume:

  • Mohorovicic (Moho), între scoarță și manta;
  • Gutenberg – Wiechert, între manta și nucleu.
  1. Nucleul se găsește la o adâncime cuprinsă între 6370 – 2900 km, fiind constituit dintr-un amestec de fier și nichel.

Nucleul intern, numit, de asemenea și miezul Pământului are o densitate de 8–12 g/cm³ și se află la o adâncime de 5100 km și este solid.

Nucleu extern este lichid și are proprietățile unui magnet.

  1. Mantaua (Mezosfera), găsită la o adâncime cuprinsă între 2900 și 80 km. Temperatura scade de la 3000ºC, lângă nucleu, la 1000ºC, lângă scoarță.

Mantaua internă este solidă, aflată la o adâncime de până la 400-700 km. În partea superioară a mantalei se află astenosfera, vâscoasă, fiind alcătuită din magmă. Iau naștere curenți de convecție (ascendenți sau descendenți), care transportă din adâncime spre suprafață magma. Densitatea medie este cuprinsă între 3 și 5 g/cm³.

  1. Scoarța terestră (litosfera) reprezintă învelișul solid de la exteriorul Pământului, numită și ”sfera de piatră”, la o adâncime cuprinsă între 80 și 0 km. Aceasta are o grosime mai mare sub continent, de circa 20-80 km, respectiv o grosime mai mică sub ocean, de pâ
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in