Analiza și interpretarea reliefului

Societatea omenească este direct influențată de relief, fapt ce înseamnă că analiza și interpretarea reliefului este punctul de plecare a utilizării raționale a reliefului de către om.

Activitatea complexă de studiere a reliefului presupune mai multe operații complexe și complementare, precum: cercetarea, observarea, măsurarea, descrierea efectuată pe teren și realizarea hărților, urmată de explicarea și descrierea clară și concretă a caracteristicilor reliefului.

Analiza și interpretarea reliefului presupune folosirea unor mijloace și metode de cercetare, reprezentate prin:

  • schițele de hărți: sunt reprezentări schematice a anumitor forme de relief;
  • diagrame: sunt reprezentări ale valorilor rezultate prin măsurători și calcule;
  • prezentarea treptelor de relief: evidențiază fazele de evoluție și grupare a agenților și proceselor de pe versanți și interfluvii;
  • descrierea proceselor de albie și de versant: precum și interpretarea rezultatelor și a consecințelor acestora pentru economia locală;
  • hărți topografice;
  • profile geomorfologice: sunt secțiuni pe diferite direcții ale reliefului, care evidențiază treptele acestuia;
  • hărți geomorfologice: sunt reprezentări prin semne, culori sau areale a formel...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in