Podișul Moldovei

Podișul Moldovei are următoarele diviziuni și subdiviziuni: Podișul Sucevei, Câmpia Moldovei și Podișul Bârladului.

  1. Podișul Sucevei

  • S-a format prin sedimentare, pe un soclu rigid, reprezentat de platforma Est-Europeană, unde sau acumulat depozite sedimenare de vârstă miocenă și neogenă, care înclină dinspre N-V în S-E.
  • Aparține treptei de relief de podiș și repezintă sectorul N-V al Podișului Moldovei.
  • Altitudinea maximă este de 688m în Dealul Ciungi.
  • Caracteristic este relieful fluvial, rezultat în urma apelor curgătoare. 
  • În zonele unde covorul vegetal a fost afectat sunt frecvente alunecări de teren;
  • Prezintă o structură mono-clinară, stratele de roci au o dispunere înclinată și coboară în altitudine pe direcția N-V/S-E.
  • E alcătuit din roci sedimentare care se
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in