Podișul Getic

Podișul Getic este o unitate de podiș situată la sud de Subcarpații Getici, de care sunt strâns legați motiv pentru care uneori sunt considerați ca o unitate comună numită piemontul getic;

Limite

N - Podișul Getic; 
E - Valea Dâmboviței; 
V - Valea Dunării; 
S - Câmpia Română;

  • Altitudinea maximă este de 777 m, în sectorul nordic, în Dealurile Argeșului.
  • Ca tip de relief este dominant cel fluvial, care e modelat de apele curgătoare, acestea prezintă văi cu lunci largi și sisteme de terasă bine conturat.
  • Este alcătuit din depozite groase, de roci sedimentare de origine carpatică care înclină de la N-S;

Relieful este dispus sub forma unor platforme deluroase, fragmentate de: Jiu, Olt, Argeș, Dâmbovița.

  • Platformele la Vest de Olt sunt: Platforma Strehaiei, Platforma Oltețului și Dealul Jiului.
  • Platformele la Est de Olt sunt: Platforma Cotmeana, Platforma Cândești și Dealurile Argeșului.

Are o structură monoclinală sau piemontană, ceea ce înseamnă ca stratele de roci au o dispunere înclinată în cazul de față pe direcția N - S.
Deoarece rocile din care este alcătuită erodează ușor, procesele de șiroire, torențialitate și alunecările de teren sunt frecvente, acestea favorizând degradarea solurilor.