Carpaţii Occidentali

Carpaţii Occidentali s-au format prin încrețirea scoarței terestre în Orogeneza Alpină din Cretacic, la sfârșitul Mezozoicului, și au continuat să se formeze până în Neogen.

Limite

N - V- Dealurile de Vest, Podişul Someşan;
E - Culoarul Timiș- Cerna, Depresiunea Colinară a Transilvaniei ;
S - Valea Dunării;

  • este caracteristic relieful carstic - dezvoltat pe calcare şi specific în sectorul central al Munților Bihor în zona numită Cetățile Ponorului, la suprafață e reprezentat prin lapiezuri, doline, văi seci, văi sub formă  de chei, iar în interior se întâlnesc numeroiase peșteri și izvoare cu apă termală;
  • relieful vulcanic ocupă suprafețe restrânse dar s-...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in