Carpaţii Meridionali

Carpaţii Meridionali s-au format prin încrețirea scoarței terestre în Orogeneza Alpină din Cretacic, la sfârșitul Mezozoicului, și au continuat să se formeze până în Neogen.

Limite

N - Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
S - Subcarpații Getici ;
E - Valea Prahovei ;
V - Culoarul Timiş - Cerna;

Carpaţii Meridionali

Carpaţii Meridionali 

Carpaţii Meridionali se împart în patru grupe (sectoare) transversale

  • Grupa Bucegi;
  • Grupa Făgăraş;
  • Grupa Parâng;
  • Grupa Retezat - Godeanu.
  • Altitudinea maximă este în Vârful Moldoveanu, 2.544 m.

Sunt dispuși sub forma unei creste masive (cu o lungime de aproximativ 70 de km) pe direcția E-V. 

Se caracterizează prin masivitate, deoarece au altitudini mari și nu sunt fragmentaţi de depresiuni și culoare de vale cu caracter transversal.

Tipuri de relief

  • Este caracteristic relieful glaciar c
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in