Câmpia Română

Câmpia Română s-a format la sfârşitul Pliocenului şi în Cuaternar prin umplerea cu sedimente de origine carpatică când s-au depus nisipuri, pitrişuri, argile şi loess care au dus la transformarea lacului pontic în uscat, de la vest spre est şi de la nord spre sud. 

Afil / CC BY-SA 3.0 / Câmpia Română

Limite:

N -  Podișul Getic, Subcarpaţii Curburii şi Podişul Moldovei.; 
S-E şi S-V este mărginită de Dunăre; 

  • altitudinea maximă este în Câmpia Piemontană a Piteştilor, 300 metri, iar altidininea minimă este de 6 metri la revărsarea râului Siret în Dunăre ;
  • este alcătuită din roci sedimentare ; 
  • există trei tipuri genetice de câmpii: 
    • câmpii piemontane, formate la ieşirea unor râuri dintr-o zonă mai înaltă ;
      Principalele câmpii piemontane sunt: Câmpia Piteştilor, Câmpia...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in