Câmpia de Vest

Câmpia de Vest s-a format prin umplerea cu sedimente a lacului panonic la începutul Cuaternalului, fundamentat pe roci din Munţii Alpi şi din Munţii Carpaţi.

Relieful e reprezentat prin câmpii înalte acoperite cu loess și dune de nisip şi câmpii joase, care reprezintă văi divergente;

Altitudinea maximă este de 174 m în Câmpia Vingăi la sud de Mureș;

Limite

E - Dealurile de Vest;
V -Granița cu Ungaria și Serbia;

  • Principalele tipuri de relief: relieful format pe nisipuri, reprezentat prin dune de nisip dispuse de-a lungul văilor, dar și cel fluvial, modelat de apele curgătoare, datorită pantelor reduse;
  • Este alcătuită din roci sedimentare cu origini carpatice: pietrișuri, nisipuri, argile, mâluri şi lo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in