Caracteristici ale relațiilor interpersonale

Toate aceste relații, deși diferă din mai multe puncte de vedere, au și anumite caracteristici comune. Legătura care se creează între persoane are, așadar, întotdeauna:

  • Caracter psihologic – ambele persoane implicate în relație sunt posesoare ale unui sistem psihic normal, dezvoltat și complex; în plus, întreaga personalitate a părților este implicată în relație, iar trăirile lor psihice sunt dependente de specificul relației, orientate către cealaltă persoană.

  • Caracter conștient – relația se realizează doar în prezența conștiinței de sine, a conștiinței existenței celeilalte părți implicate și a conștiinței relației ca atare, a naturii și a scopului ei; adică doar în măsura în care ne este cunoscut că suntem diferiți de celălalt.

  • Caracter direct – se impune prezența unui contact nemijlocit între persoanele implicate, ca urmare a căruia acestea să se poată perceapă, chiar și minimal, una pe alta; este vorba despre interacțiunea „față în față” , în opoziție cu cea mediată printr-un obiect (telefon, calculator) sau prin intermediul unei persoane de legătură.

  • Caracter moral – ca urmare a relației, omul poate urmări atât binele, cât și răul, relația având consecințe în plan moral, pe care omul are c...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in