Lock

Rezistența Țărilor Române în secolele XIV-XVI

Lock

Context istoric

Spre sfârșitul secolului al XIV-lea în S-E Europei se afirmă o nouă putere, cea a Imperiului Otoman care, în expansiunea sa, ajunge până la Dunăre, în apropierea Țărilor Române. Alte mari puteri care se învecinau cu Țările Române erau Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Acestea trei aveau interesul de a-și impune supremația asupra statelor române. În fața acestor tendințe de dominație din partea marilor puteri vecine, domnii Țărilor Române au urmărit anumite obiective, dintre care enumerăm: păstrarea integrității teritoriale, conservarea identității statale, menținerea independenței.

De exemplu, Țările Române luptau pentru a nu fi transformate în pașalâcuri de către Imperiul Otoman. Pe parcursul secolului al XV-lea, Ţările Române au reușit să își păstreze autonomia și să nu devină pașalâcuri, plătind însă un tribut anual către Poartă. În această perioadă, relaţiile cu Imperiul Otoman au fost reglementate prin Capitulaţii

Din secolul al XVI-lea, Transilvania ajungea sub suzeranitate otomană, fiind organizată ca un principat autonom (1541). Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, tributul către Poartă a înregistrat o creştere foarte mare, situație la care se adaugă practica de cumpărare a domniei și instituirea monopolului comercial otoman. Toate aceste aspecte se vor reflecta în modul în care domnii români vor gestiona și se vor implica în relațiile internaționale.

Secolul al XV-lea

Printre principalele acțiuni diplomatice din secolul al XV-lea se numără tratatele încheiate de Ștefan cel Mare cu puterile vecine sau colaborarea internațională din cadrul Campaniei celei lungi în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara.

Moldova

În Moldova, un exemplu relevant al relațiilor internaționale îl reprezintă politica purtată de Alexandru cel Bun (1400-1432), care a urmărit menținerea unui echilibru între Regatul Ungar și cel al Poloniei. În anul 1402, Alexandru cel Bun semna la Suceava un tratat cu Polonia. Prin acest tratat, domnul Moldovei depunea jurământ de vasalitate față de regele Vladislav Jagello și îi p...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in