Conducătorii români și relațiile internaționale în Evul Mediu

Cerință Bac 2023 | Simularea județeană Iași

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre implicarea conducătorilor din spațiul românesc în relațiile internaționale în Evul Mediu, având în vedere:

  • menționarea unei cauze a implicării conducătorilor români în relațiile internaționale în a doua jumătate a secolului al XIV-lea;
  • precizarea unei acțiuni militare și a unei acțiuni diplomatice din deceniul al X-lea al secolului al XIV-lea la care au participat românii;
  • precizarea a două acțiuni militare, în care s-au implicat românii, desfășurate în afara spațiului românesc în prima jumătate a secolului al XV-lea;
  • prezentarea unei acțiuni diplomatice a unui conducător român din a doua jumătate a secolului al XV-lea;
  • formularea unui punct de vedere referitor la o acțiune diplomatică a unui conducător român din a doua jumătate a secolului al XVI-lea și susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre implicarea conducătorilor din spațiul românesc în relațiile internaționale în Evul Mediu

...

În contextul în care Moldova era râvnită atât de Polonia, cât și de Regatul Ungar, domnii moldoveni au fost nevoiți să dea dovadă de mult tact diplomatic și să se implice în acțiuni militare în afara spațiului românesc atunci când situația a impus-o. Astfel, Moldova a constituit subiectul Tratatului de la Lublau din 1412, acest tratat prevăzând obligativitatea domnitorului moldovean Alexandru cel Bun de a participa la lupta antiotomană alături de cele două puteri semnatare, Regatul Ungar și Regatul Polonez. În cazul unui refuz, Moldova urma a fi împărțită între Ungaria și Polonia. Deși Alexandru cel Bun nu a știut de la început de existența acestui act, el era conștient de ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in