Cuprinsul

Cuprinsul lucrării constă de regulă din trei paragrafe (deși pot fi și mai multe, dacă lungimea sau cerința eseului ne permite acest lucru) în care explorăm mai pe larg și argumentăm teza propusă în introducere.

Dacă ni se cere să analizăm tema din trei perspective diferite (ca în exemplul dat), putem dedica un paragraf fiecăreia dintre perspective. 

Alegerea perspectivelor ține de preferințele personale, însă putem recurge la diagrama metodei „ceasului” ca suport în elaborarea lucrării: 

Împărțirea în paragrafe ne ajută să ordonăm și să dăm coerență materialului prezentat, pentru a putea fi mai ușor parcurs de cititor.

De aceea, pentru a nu face un talmeș-balmeș de idei, vom dedica fiecare paragraf unei idei principale pe care dorim s-o argumentăm.

Începem paragraful prin a expune pe scurt ideea pe care o vom dezvolta ulterior.

În exemplul dat, avem trei perspective dezvoltate în trei paragrafe diferite:

  1. Everyone has pillars or guidelines that help them go through life, perhaps even thrive. ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in