Interacțiunea socială ca proces de comunicare

Procesul de comunicare este fundamental în dezvoltarea relațiilor sociale, fiind de altfel imposibilă existența unei relații în lipsa comunicării (verbală, nonverbală și/sau paraverbală). Interacțiunea este în primul rând comunicare, are loc în cadrul grupurilor și stă împreună cu procesele de coeziune și conflict. 

Comunicarea reprezintă un schimb de informații și trăiri afective între un emițător și un receptor. Emițătorul este cel care transmite un mesaj, iar receptorul este cel care captează mesajul respectiv. În cadrul unei interacțiuni, rolul de emițător și receptor se schimbă în permanență între părțile relației. O bună comunicare presupune transmiterea unui mesaj inteligibil și receptarea atentă a răspunsului. 

Este important să se aibă în vedere că transmiterea mesajului presupune, în primul rând, codificarea acestuia de către emițător (prin intermediul limbajului) și apoi decodificarea lui de către receptor. De aici, pot să intervină anumite probleme care ar putea altera calitatea comunicării și, implicit, buna desfășurare a interacțiunii: codul trebuie să fie inteligibil pentru receptor (să țină seama de nivelul lui intelectual și cul...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in