Lock

Metode de cercetare inductivă

Lock

Logica inductivă este utilă în cercetarea unor fenomene științifice, pentru determinarea unor relații de tip cauză-efect care sunt de folos în astfel de demersuri. Lui John Stuart Mill îi revine meritul  dezvoltării a patru metode experimentale inductive care vor fi prezentate detaliat în cele ce urmează.

Pentru mai multă rigoare științifică, aceste metode se pot combina între ele. Un exemplu ar fi metoda combinată a concordanței și difere…

...

Metoda concordanței

Această metodă spune că prezența simultană a unor efecte presupune și prezența simultană a unor cauze. Vom spune că a este caracteristica unui fenomen, iar A parametrul la ca…

...

Metoda diferenței

Această metodă este opusă celei a concordanței și presupune că prezența sau absența unui acela…

...

Metoda variațiilor concomitente

Această metodă presupune analiza circumstanțelor pe ca…

...

Metoda reziduurilor (sau a rămăsițelor)

Într-un fenomen, toți parametrii, în afară de unu, vor fi asociaț…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in