Probleme

61.

 

62. O moleculă de ADN a fost prelucrată conform metodei Sanger, pentru a i se determina succesiunea de nucleotide. Fragmentele de ADN obținute pe baza catenei 3’-5’, au fost supuse electroforezei, rezultând autoradiografia alăturată. Alegeți răspunsul correct referitor la poziția nucleotidelor din catena matriță în direcția 3’-5’:

 1. pozițiile 14, 20, 26 sunt ocupate de adenină
 2. pozițiile 4, 8, 11 sunt ocupate de guanină
 3. pozițiile 2, 5, 9, 11 sunt ocupate de timină
 4. pozițiile 20, 26 sunt ocupate de citozină

63. Șase cupluri care lucrează în medii toxice și au avut boli genetice în familie, apelează la medic pentru un diagnostic prenatal. În urma realizării cariotipurilor copiilor rezultă imaginile de mai jos. Alegeți răspunsul corect referitor la:
a) caracteristicile fenotipice ale copiilor;
b) informațiile care se pot aduce la cunoștința părinților, pe baza analizării imaginilor.

64. Identificați caracteristicile genotipice ale copiilor ale căror cariotipuri sunt reprezentate în cele șase imagini de mai sus:

 1. 3 copii prezintă aberații numerice autozomale
 2. 5 copii prezintă aberații numerice heterozomale
 3. 4 copii prezintă aberații numerice ce afectează cromozomi acrocentrici
 4. 3 copii prezintă aberații numerice ce afectează cromozomi submetacentrici

65. Imaginea următoare reprezintă doi cromozomi implicați într-o translocație.
Alegeți răspunsul corect referitor la:

 1. cromozomii normali figurați;
 2. afecțiuni în care pot fi implicați cromozomii respectivi;
 3. locurile la nivelul cărora s-a produs ruperea cromatidelor și schimbarea reciprocă a acestora

66. Dacă segmentul cu gena abl reprezintă 1/5 din lungimea cromozomului și este de două ori mai mare decât segmentul cu gena bcr, iar raportul între lungimea cromozomilor corespunzători este 2, cu cât se modifică procentual după translocație lungimea cromozomului Philadelphia față de cea a cromozomului 22?

 1. 10%
 2. 20%
 3. 25%
 4. 30%

67. Presupunem că pe suprafața unui virus se găsesc 300.000 de determinanți antigenici din trei clase. Dacă în clasa A sunt de două ori mai mulți determinanți decât în clasa B și egali cu cei din clasa C, stabiliți numărul maxim posibil de anticorpi care s-ar putea atașa pe un virus, pentru neutralizarea determinanților antigenici din clasa B.

 1. 600 pb
 2. 760 pb
 3. 840 pb
 4. 1000 pb

68. Se dă următoarea secvență de ARNm precursor: I-ES-I1-EL-I2-E2-I3-E3-I4-E4. Presupunând că exonul S are 60 perechi de baze, exonul L are 40 perechi de baze, iar restul exonilor câte 50 de perechi de baze fiecare, aflați numărul total de perechi de baze din 4 molecule de ARNm matur, care determină sinteza α-amilazei în celulele glandei salivare.

69. Se dă o colonie formată din 10.000 de bacterii E.coli, fiecare având 15 plasmide în citoplasmă.
Aflați:

  
a) care este lungimea totală, calculată în metri, a cromozomilor din colonia dată;
b) care este numărul maxim cunoscut de gene din plasmidele acestor  bacterii;
c) numărul total maxim cunoscut de gene din colonia dată. 

70. Într-o păşune daunătorii naturali consumă 7,75% din producţia primară netă de 700 tone/ha, iar 80% este consumată de către ovine. Care este cantitatea de substanţă organică transferată către consumatori şi care va fi evoluţia acestui ecosistem?

 1. 54,25 t/ha, deteriorare prin invazia dăunătorilor
 2. 505,75 t/ha, deteriorare prin eroziune
 3. 560 t/ha, deteriorare prin păşunare intensivă
 4. 614,25 t/ha, deteriorare prin suprapăşunare

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in