Complement grupat

COMPLEMENT GRUPAT

La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

31. Istoria biologiei a cunoscut numeroase momente importante, precum:

 1. George Church a determinat caracterul triplet al codului genetic
 2. Gheorghe Benga a descoperit aquaporina
 3. Fleming și Arnold au stabilit formula cromozomială umană 2n=46
 4. Kary Mullis a inventat tehnica PCR

32. Legarea:

 1. N3 al bazei azotate de C1 al pentozei determină formarea unui nucleozid
 2. radicalului fosfat la C3 și C5 determină formarea unei nucleotide
 3. N9 al bazei azotate de C1 al pentozei determină eliminarea unei molecule de apă
 4. unui hidroxil la C2 al ribozei determină formarea dezoxiribozei

 
33. ARN polimeraza III intervine în:

 1. formarea fragmentelor Okazaki
 2. sinteza moleculelor de ARNsn
 3. formarea primer-ului ARN în replicare
 4. transcripție la eucariote

34. Bacteriofagii din grupul T:

 1. determină gazda să le sintetizeze propriul ARNr
 2. conțin 5-hidroxi-metil-citozină
 3. au ADN bicatenar protejat de o capsidă de 65 µm
 4. pot ataca celulele de Escherichia coli

35. Alegeți afirmațiile corecte:

 1. cromozomii procariotelor se pot asocia cu proteine bazice
 2. ADN poate avea formă lineară la bacterii
 3. în mitocondrii anumiți codoni au altă semnificație decât în nucleu
 4. informația genetică este întotdeauna copiată de la o moleculă de ADN

36. Activarea catenelor polipeptidice se poate realiza prin:

 1. adăugarea unor grupări fosfat
 2. procese de glicozilare
 3. digestia parțială a moleculei
 4. formarea de legături intra- și intercatenare

37. Cele 24 de tipuri de cromozomi umani diferă prin:

 1. succesiunea de nucleotide conținute
 2. gradul de condensare a cromatinei
 3. luminozitatea și nuanța benzilor
 4. numărul de brațe q conținute

38. Raportul de segregare mendelian se păstrează la transmiterea următoarelor caractere:

 1. forma ochilor
 2. grupele de sânge
 3. gropița mentonieră
 4. culoarea părului

39. Genomul mitocondrial:

 1. conține gene pentru ARNr și pentru ARNt
 2. este reprezentat de o moleculă de ADN/celulă
 3. are codoni pentru metionină ce codifică izoleucină în nucleu
 4. prezintă 93% material genetic repetitiv

40. Inteligența umană:

 1. are o heritabilitate de aproximativ 30%
 2. este influențată de gene ce codifică proteine de membrană
 3. este un caracter continuu și meristic
 4. este determinată de gene situate pe cromozomul X

41. Limfocitele T:

 1. recunosc antigene prezentate de macrofage
 2. pot produce anumite tipuri de interferon
 3. au pe suprafața lor receptori pentru antigeni
 4. prin interleukină activează complexul C1 al complementului

42. În celulele unui pui de găină infectat cu virusul sarcomului Rous :

 1. genele pentru proteinele capsidei devin oncogene
 2. gena src poate fi preluată de genomul viral
 3. genele pentru reverstranscriptază sunt inhibate
 4. oncogena virală preluată se exprimă într-o nouă celulă gazdă

43. În replicarea materialului genetic:

 1. se produc pierderi de nucleotide la capetele cromozomilor
 2. în înlăturarea erorilor intervin enzime precum ADN-topoizomeraze
 3. instabilitatea microsateliților afectează repararea postreplicativă
 4. afectarea reparării postreplicative poate fi o consecință a imunodeficienței

44. Tehnica bandării:

 1. permite realizarea hărţilor genetice
 2. evidențiază benzile C, de reversie față de benzile T
 3. foloseşte cromozomii metafazici din hematii
 4. cu florocrom colorează secvenţe în care predomină A-T

45. Dacă o femeie însărcinată are peste 40 de ani:

 1. creşte riscul de a avea un copil cu trisomie autozomală
 2. este interzisă biopsia țesutului corionic
 3. este oportun diagnosticul prenatal
 4. ultrasunetele au efecte teratogene demonstrate asupra fătului

46. Diminuarea stratului de ozon este produsă de substanțe precum:

 1. cloroformul
 2. metil-bromura
 3. clorofluorocarbura
 4. vaporii de apă

47. Supraexploatarea ecosistemelor afectează:

 1. interacţiunile interspecifice
 2. efectivele populaţiilor
 3. biodiversitatea
 4. variabilitatea genetică

48. Interferonii:

 1. aparțin unei clase de glicoproteine de dimensiuni mici
 2. modifică reacțiile imunologice ale organismului
 3. acționează direct asupra celulei infectate
 4. sunt sintetizați de gene de pe cromozomii 9 și 12

49. Receptorii pentru antigeni ai limfocitelor T:

 1. sunt polipeptide cu structuri dimerice
 2. genele lor sunt localizate pe cromozomii 1, 7 și 14
 3. recunosc fragmentele epitopice numai dacă sunt legate de MHC
 4. posedă patru perechi de polipeptide alfa, beta, gama și delta

50.Genele pentru receptorii TRC se află pe cromozomii :

 1. 7 - gena pentru catena alfa
 2. 1 - gena pentru catena delta
 3. 14 - gena pentru catena delta
 4. 14 - gena pentru catena alfa

51. Mastocitele:

 1. sunt în mare parte prezente în epidermă
 2. se găsesc în țesutul conjunctiv al căilor respiratorii
 3. au pe suprafața lor imunoglobuline din clasa M
 4. conțin în citoplasmă granule bogate în histamină

52. În reglarea transcripției la eucariote:

 1. există mai multe secvențe de ADN reglatoare
 2. are loc eucromatinizarea sau heterocromatinizarea
 3. se poate atașa gruparea metil la citozină
 4. se degradează moleculele de ARNm

53. În transferul genelor se utilizează:

 1. endonucleaze
 2. ADN-giraza
 3. ADN-ligază
 4. aminoacil-transferaza

54. Terapia genică cu celule stem este posibilă deoarece:

 1. au capacitatea de a prolifera intens prin diviziuni mitotice
 2. se pot diferenția în celule înalt specializate ale diferitelor organe
 3. majoritatea genelor lor nu sunt încă exprimate
 4. sunt introduse ușor în organism folosind ca vectori lipozomii

55. Referitor la distribuția apei pe glob:

 1. 97,5% este reprezentată de apa mărilor și oceanelor
 2. cea mai parte din apa dulce este accesibilă organismelor
 3. un procent de 2,5% este reprezentat de apă dulce
 4. nu influențează răspândirea florei și faunei

56. Acțiunile directe ale antropizării mediilor naturale sunt:

 1. eroziunea solului și deșertificarea
 2. distrugerea habitatelor naturale
 3. schimbarea microclimatului
 4. determinarea migrației unor populații

57. Stadiile stabilizării populațiilor din statele europene dezvoltate, se caracterizează prin:

 1. în stadiul 1 există valori ridicate ale natalității și mortalității
 2. în stadiul 2 rata mortalității este în scădere
 3. în stadiul 3 natalitatea scade și se apropie de rata mortalității
 4. în stadiul 4 mortalitatea și natalitatea sunt crescute și au valori egale

58. Proteinele serice ale sistemului complement:

 1. completează acțiunea exercitată de anticorpi
 2. circulă în sânge sub formă inactivă
 3. prima proteină este activată de un anticorp legat de antigen
 4. contribuie la optimizarea bacteriilor în vederea fagocitării lor

59. Neustonul:

 1. este o componentă a biotopului pelagic
 2. este reprezentat de fitoplancton și zooplancton
 3. formează pelicula aflată la zona de contact apă – aer
 4. conține specii ca scobarul, obletele, boișteanul

60. ADN-helicaza intervine în:

 1. arhitectura cromozomului bacterian
 2. funcția autocatalitică a ADN-ului
 3. desprinderea histonelor de pe helix
 4. ruperea legăturilor dintre catene

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in