Comentariu

Pe această pagină vei găsi majoritatea explicațiilor de care ai nevoie pentru a putea scrie un comentariu al poeziei De demult de Octavian Goga.…

...

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema principală abordată în cadrul acestuia. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „De demult...”, avem de-a face cu o tematică de tip patriotic, ce reflectă viziunea lui Octavian Goga asupra destinului poporului său.

Exemplu

Tema operei este relația eului liric cu ne…

...

Limbajul artistic

Limbajul utilizat de Octavian Goga în versurile poeziei „De demult...” se caracterizează printr-o expresivitate deosebită, manifestată cu ajutorul imaginilor artistice și al figurilor de stil. Așadar, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific. 

Exemplu

Poezia „De demult...” se caracterizează printr-o expresivitate deosebită, realizată cu…

...

Semnificația versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Din punct de vedere compozițional, poezia este împărțită în şaptesprezece s…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in