Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei de față, avem de-a face cu o artă poetică, astfel încât procesul de creație și condiția artistului sunt cele două teme principale. 

Exemplu

Întrucât opera de față este o artă poetică, tema acesteia se află în strânsă legătură cu rolul poeziei în lume, reprezentând, în același timp, crezul poetic al autorului. Astfel, poetul se vede pe sine dr…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Nu uita că, în cazul poeziei de față, ai de-a face cu șase strofe egale ca lungime. Îți recomandăm să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

Poezia „Rugăciune” se compune din șase strofe a câte opt versuri fiecare. Prima strofă se deschide cu expresia suferinței și a confuziei eului liric, provocate de conștiința asupririi românilor din Ardeal, aflați atât sub ocupație socială, cât și națională: „Rătăcitor, cu ochii tulburi”. El se adresează divinit…

...

Artă poetică

Conceptul de „artă poetică” se concretizează într-o operă literară în versuri, pe parcursul căreia autorul își exprimă crezul artistic. De regulă, într-o artă poetică, scriitorul dezvăluie concepția sa în legătură cu poezia, oprindu-se asupra unuia sau a mai multora dintre următoarele aspecte: principiile de creație, sursele de inspirație, tematicile, diverse modalități de creație și expresie, rolul poeziei în societate, precum și cel al poetului.

Exemplu

Una dintre trăsăturile principale ale oricărei arte poetice este apariția în ipostaza unei opere literare în versuri, precum se poate observa și în cazul textului de față. Ea include principiile de creație ale poetului, precum și detalii legate de rolul artei în lume. În opera de față, art…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in