Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre „Ciocoii vechi și noi” este important să menționezi faptul că acesta este primul roman românesc. Este întotdeauna de apreciat dacă știi data publicării textului studiat, însă, în acest caz, data poartă o semnificație deosebită.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon, este considerat a fi primul roman românesc. Roman realist, de factură romantică, acesta r…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul romanului, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. El nu a fost ales la întâmplare, ci are o deosebită semnificație privind modul în care autorul vede natura umană și transformările suferite de către a…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul romanului „Ciocoii vechi și noi”, tema se află în strânsă legătură cu destinul protagonistului, Dinu Păturică.

Exemplu

Tema romanului este destinul arivistului Dinu Păturică. Opera este un adevărat ghid al imoralității și al parvenitismului, subiectul concentrându-se în jurul protagonistului, care înglobează toate…

...

Rezumat

Recomandăm realizarea rezumatului romanului ținând cont de structura sa, și accentuând cele mai importante elemente, având în vedere faptul că romanul are o întindere mai lungă decât alte opere literare. Astfel, în redactarea acestui rezumat vei stabili cu atenție întâmplările-cheie petrecute de-a lungul romanului.

Exemplu

Primul capitol îl înfățișează pe Dinu Păturică, fiul treti-logofătului Ghinea Păturică, un boier de țară. Acesta se prezintă cu falsă umilință la curtea marelui postelnic Andronache Tuzluc, căruia îi cere o slujbă, ajutându-se …

...

Personaje

La acțiunea unui roman participă numeroase personaje, foarte bine individualizate. În redactarea caracterizărilor vei avea în vedere stabilirea tipologiei personajelor (principal/secundar, masculin/feminin, individual/colectiv), precum și modalitățile de caracterizare a acestora (directă/indirectă). Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul romanului.

Exemplu

În romanul de față, personajele sunt numeroase, de diverse tipologii, dar bine individualizate. Ele sunt angrenate în conflicte puternice, iar structura narativă realistă profilează o imagine consistentă și profundă a vieții sociale…

...

Roman realist

Înainte de a formula demonstrația cum că o operă literară este un roman realist, primul și cel mai important lucru de reținut este definiția acestuia. Această definiție trebuie să apară și în enunțul demonstrației tale. Astfel, profesorul va ști nu numai pe ce îți bazezi argumentele, dar și faptul că acestea sunt fundamentate pe informații valide. Pe lângă toate acestea, pentru a demonstra că „Ciocoii vechi și noi” este un roman realist, trebuie să motivezi aceasta prin argumentarea trăsăturilor prezente de-a lungul textului studiat.

Exemplu

Romanul este o specie a genului epic în proză, de mare întindere, c…

...

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă reprezintă poziția (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situațiile, întâmplările narate și se află în relație de interdependență cu tipul naratorului. Aceasta include relația autorului cu întâmplările respective, fiind î…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre „Ciocoii vechi și noi” poți apela fie la o opinie a unui critic literar, fie la reluarea unor idei-cheie pentru a rezuma principalele observații privitoa…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in