Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei de față, avem de-a face cu o artă poetică, astfel încât procesul de creație și condiția artistului sunt cele două teme principale. 

Exemplu

Întrucât opera de față este o artă poetică, tema acesteia este reprezentată de transformarea care se produce în viața poetului odată cu apar…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Nu uita că, în cazul poeziei de față, ai de-a face cu cinci strofe inegale ca lungime și un vers cu rol de concluzie. Îți recomandăm să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

„Viața mea se iluminează” se compune din cinci strofe inegale ca lungime, alături de un vers final, cu rol conclusiv. Astfel, primele trei strofe sunt distihuri (cuprind câte două versuri fiecare), în timp ce strofa a patra și a cincea sunt catrene. Cel…

...

Apartenența la genul liric

Pentru a motiva apartenența unei anumite opere literare la genul liric trebuie să fii bine familiarizat cu trăsăturile acestui gen literar. O operă literară devine operă lirică dacă întrunește o serie de condiții, după cum urmează: pe parcursul ace…

...

Artă poetică

Conceptul de „artă poetică” se concretizează într-o operă literară în versuri, pe parcursul căreia autorul își exprimă crezul artistic. De regulă, într-o artă poetică, scriitorul dezvăluie concepția sa în legătură cu poezia, oprindu-se asupra unuia sau a mai multora dintre următoarele aspecte: principiile de creație, sursele de inspirație, tematicile, diverse …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in