Tema și viziunea despre lume

Iubirea este tema care stă la baza poeziei „Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu, iar cu ajutorul acestui material redactat de către profesorii noștri de limba română vei înțelege viziunea lui Nichita Stănescu și îți va fi mult mai ușor să redactezi un eseu prin care să evidențiezi tema acestei poezii.

Nichita Stănescu este un reprezentant de seamă al generației ’60, el contribuind la deplasarea accentului dinspre literatura angajată politic, impusă de dictatura comunistă înspre literatura a cărei singure mize este transmiterea unei emoții estetice. Această trecere marchează totodată apariția neomodernismului, curent literar constituit ca o revolta la adresa realismului socialist. Poezia neomodernistă a lui Stănescu își fixează rădăcinile în modernismul interbelic, dar propune o viziune nouă, inedită asupra creației și a lumii. Astfel, putem spune că viziunea despre lume, dar și tematica poeziilor stănesciene pot fi analizate prin raportare permanentă la orientarea neomodernistă a poetului.

Poezia „Leoaică tânără, iubirea” ilustrează viziunea despre lume a poetului din prima etapă a creației sale, ea făcând parte din cel de-al doilea volum al lui Stănescu, intitulat sugestiv „O viziune a sentimentelor”. Văzută prin prisma neomodernistă, lumea, și prin urmare creația poetică stănesciană, se caracterizează prin emoție, trăire profundă, sensibilitate. Așa cum însuși titlu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in