Particularitățile poeziei neomoderniste

Poezia „Leoaică tânără, iubirea” este un text neomodernist ce face parte din volumul „O viziune a sentimentelor”, publicat în anul 1964. Neomodernismul este un curent literar postbelic caracterizat prin accentuarea lirismului pur, redescoperirea metaforei și un limbaj poetic ambiguu, inedit. Acesta a apărut ca o reacție la realismul socialist, iar Nichita Stănescu face parte din generația poeților neomoderniști ai anilor 1960 (șaizeciștii), fiind chiar considerat a fi cel mai reprezentativ poet neomodernist.

Tema poeziei o constituie iubirea, profunzimea ființei, recuperarea lumii prin sentiment. Întrucât este vorba despre un sentiment puternic, profund, el este descris ca „năvălind” în sufletul eului liric asemeni unei fiare sălbatice, având consecințe nefaste asupra lumii interioare a eului liric.

Titlul este metaforic, alcătuit dintr-un grup nominal și o apoziție care explică sensul metaforei: iubirea, văzută în chipul unei leoaice tinere. Faptul că leoaica este „tânără” simbolizează entuziasmul și pasiunea caracteristice tinereții. Asemeni unui animal de pradă aflat încă în putere, dragostea pătrunde în sufletul eului liric în mod surprinzător, pasional, sălbatic. 

Așadar, viziunea subiectivă asupra trăirii interioare este redată prin metaforă, leoaica fiind iubirea. Evoluția sentimentului de iubire este surprinsă ludic, printr-un joc al concretizării dimensiunii abstracte, iar expresia poetică duce la ambiguizarea sensurilor....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in